MATERIAŁY EDUKACYJNE

Metodologia EASY HEALTH składa się z kilku etapów, a jej celem jest zapewnienie nauczycielom i trenerom materiałów edukacyjnych, aby mogli zająć się kwestią zdrowia w kontekście integracji zawodowej i utrzymania pracy.