εκπαιδευτικό υλικό

Η μεθοδολογία EASY HEALTH αποτελείται από πολλά βήματα, με στόχο να παρέχει εκπαιδευτικό υλικό στους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτές, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της υγείας σε σχέση με την επαγγελματική ένταξη και τη διατήρηση της εργασίας.