Projekt

Dane pochodzące z badania dotyczącego znajomości zagadnień zdrowotnych opublikowanego w 2013,

wskazują, że połowa ankietowanych Europejczyków nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji problemów zdrowotnych. Słaba znajomość zagadnień związanych ze zdrowiem podwyższa ryzyko większej zachorowalności oraz większych kosztów opieki zdrowotnej. Naszym celem jest podwyższanie świadomości wśród osób indywidualnych i poprawa ich stanu ogólnego

Około 350 milionów dni pracy każdego roku w Unii Europejskiej przepada,

z tytułu zwolnienia z powodu depresji, stresu lubi innej choroby. Między 2020 a 2060 rokiem rynek pracowników skurczy się w Unii o 13.6%, ale liczba osób pracujących w wieku powyżej 65 lat zwiększy się. W konsekwencji nie pozostaje nam nic innego jak dbać o zdrowie nas wszystkich, tak byśmy jak najdłużej mogli pozostawać aktywni na rynku pracy.

Wiedza, umiejętności i predyspozycje pracowników są głównym czynnikiem innowacyjności, wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Kompetencje społeczne, w tym znajomość zagadnień zdrowotnych, są ich częścią i odgrywają ważną rolę w integracji pracowników na rynku pracy: w rzeczywistości kompetencje te są oparte o współpracę, asertywność i uczciwość, które z kolei, są cenne dla firm.

Chcemy zwrócić się do specjalistów i osób bezrobotnych (w szczególności dorosłych) by odpowiednio traktowali tematy z zakresu zdrowia i zdawali sobie sprawę z istotności z integracją zawodową.
Naszym celem jest dostarczenie rozwiązań naszej grupie docelowej, by mieli jak najlepszą szansę na satysfakcjonujące życie zawodowe.

Chcemy:

pomóc grupie docelowej
w zdobyciu wiedzy o tym, jak utrzymać zdrowie poprzez higienę i właściwe odżywianie
skonsolidować kompetencje społeczne
wymagane w celu utrzymania / uzyskania zatrudnienia
wzmocnić pozycję zawodową
pracowników, bezrobotnych lub przyszłych specjalistów poprzez zapewnienie im odpowiednich narzędzi
pomóc naszej grupie docelowej
w zdobyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności związanych z ze zdrowiem i higieną
zapobiegać nierównościom i je zmniejszać
wiele z nich wynika z warunków życia i czynników związanych ze stylem życia
zapewnić narzędzia
w celu monitorowania zdrowia, a tym samym walkę z wykluczeniem społecznym i zawodowym

Jeśli chodzi o zdrowie, do tej pory stworzono niewiele cyfrowych narzędzi edukacyjnych, a trenerom czasami trudno pracować z uczniami lub stażystami, gdy ci potrzebują pomocy i wsparcia.

Ten projekt jest realizowany na poziomie międzynarodowym i wymaga globalnego podejścia.

Jest to temat, którym należy się zająć w poszczególnych krajach: spostrzeżenia partnerów umożliwią współpracę między różnymi typami organizacji, które będą ze sobą współpracować i się uzupełniać: władze lokalne, ośrodki szkoleniowe, stowarzyszenia, pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, każdy z nich wniesie swój wkład.