EASY HEALTH

EAse and Secure employabilitY with HEALTH education

 • Zależy nam, by dzięki projektowi EASY HEALTH zatrudnianie oraz zatrudnianie się stało się łatwiejsze i bezpieczniejsze.
 • Projekt wspierany przez ERASMUS + wspiera osoby czasowo wykluczone z rynku pracy.

Czas trwanie projektu Wrzesień 2018 - Sierpień 2021

What goals do our partners want to reach?

Co chcemy osiągnąć?

 • Pomóc naszym odbiorcom w poprawie stanu zdrowia, zwłaszcza w obszarze higieny oraz prawidłowego odżywiania.
 • Zależy nam by ta poprawa wpłynęła pozytywnie również na relacje z pracodawcami/klientami.
 • Przeciwdziałać nierównościom.

Spodziewane rezultaty:

 • Ankieta dotycząca szerokopojętego tematów zdrowia.
 • Program nauczania.
 • Gra, która zachęci do poszerzania wiedzy na temat zdrowia
 • Pedagogiczne podejście zapewniające dodatkowe materiały edukacyjne.

Grupa celowa to:

 • Dorośli kontynuujący naukę oraz bezrobotni.
 • Zależy nam, by poprawić ich szanse na satysfakcjonujące życie.

Partnerstwo

Eventy

Kick-off Meeting in Caen, France

Dates: 16 - 17 October 2018  Hosted by GIP-FCIP de l’académie de RouenPlace :  Hérouville-Saint-Clair – Caen The kick-off meeting held in Caen on October ...

2nd Trasnational Meeting in Porto, Portugal

Dates: 18 March 2019  Hosted by Academia Formação do Norte - AFNPlace : Porto - Portugal The project meeting in Portugal on March 18, 2019 ...

3rd Trasnational Meeting in Athens, Greece

Dates: 30 Sept - 1 Oct 2019  Hosted by EXELIA E.E. Place : Penteli, Athens - Greece Project meeting in Greece, in September 2019 to ...

4th Trasnational Meeting in Łódź, Poland

Dates: 6-7 April 2020  Hosted by MOSQI.TO Place : Łódź - Poland Project meeting in Poland in April 2020 to finalize the training game, to draft ...

5th Trasnational Meeting in Reggio Calabria, Italy

Dates: October 2020  Hosted by INNOVAMENTIS Place : Reggio Calabria - Italy Project meeting in Italy, in October 2020 to monitor the works undertaken about ...

Final Trasnational Meeting in Drammen, Norway

Dates: Jun / July 2021   Hosted by Intermezzo Ungdomsorganisasjon Place : Drammen - Norway Final Trasnational Meeting in Norway, in June / July 2021 ...