ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EASY HEALTH?

Το EASY HEALTH Game είναι ένα διαδικτυακό παιχνίδι (serious game) που αναπτύχθηκε από την EXELIA στο πλαίσιο του 2ου Διανοητικού Προϊόντος, Δραστηριότητα 3, του Έργου Erasmus «EAse and Secure EmployabilitY with HEALTH Education – EASYHEALTH». Ο βασικός στόχος του έργου είναι να αντιμετωπίσει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας και να τονίσει την σημασία της εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας για την προώθηση της επαγγελματικής ένταξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο EASYHEALTH στοχεύει στη στήριξη ατόμων (επαγγελματιών και ανέργων) με σκοπό την απόκτηση και ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων που σχετίζονται με τα θέματα υγείας, ώστε να διευκολυνθεί η επαγγελματική τους ένταξη.
Το διαδικτυακό παιχνίδι EASY HEALTH απευθύνεται σε εργοδότες και υπαλλήλους - συναδέλφους στο πλαίσιο κάποιου επαγγελματικού χώρου. Το παιχνίδι βασίζεται σε πολλαπλά σενάρια διακλάδωσης, στα οποία ο παίκτης γίνεται πρωταγωνιστής της ιστορίας, αναλαμβάνοντας το ρόλο το ρόλο του συναδέλφου/εργοδότη. Ο παίκτης παρίσταται δίπλα σε ένα άτομο που αντιμετωπίζει μια αγχωτική κατάσταση, και σκοπός του παιχνιδιού είναι η αποτροπή ψυχολογικών κινδύνων και επιπτώσεων στο χώρο εργασίας.

παίξε εκτός σύνδεσης

Σενάριο 1

Download SCENARIO Κατεβάστε

Σενάριο 2

Download SCENARIO Κατεβάστε

Σενάριο 3

Download SCENARIO Κατεβάστε

Σενάριο 4

Download SCENARIO Κατεβάστε

Σενάριο 5

Download SCENARIO Κατεβάστε