Τα αποτελέσματα του έργου:

Μια μελέτη σχετικά με την υπάρχουσα εκπαίδευση υγείας και υγιεινής, καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης σχετικά με το θέμα της υγείας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης, στις χώρες της κοινοπραξίας.

Ένα πρόγραμμα σπουδών με στόχο την κατάρτιση ατόμων στο να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής, για να διασφαλίσουν την καριέρα τους. (χαρτογράφηση ικανοτήτων)

Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που θα προάγει τη γνώση και τις δεξιότητες μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης. (Παίξε εκτός σύνδεσης)

Μια παιδαγωγική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά υλικά και έναν οδηγό για τους εκπαιδευτές, ώστε να στηρίξει τις εκπαιδευτικές ομάδες στο να μεταδώσουν γνώσεις γύρω από το θέμα της υγείας και της υγιεινής.