Το έργο

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 2013,

σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι πολίτες διαθέτουν ανεπαρκή ή εσφαλμένη γνώση γύρω από θέματα υγείας και υγιεινής. Οι μειωμένες δεξιότητες σε θέματα υγείας μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες συμπεριφορές, προβλήματα υγείας, μειωμένες δυνατότητες αυτοδιαχείρισης, καθώς και σε συχνότερες ανάγκες νοσηλείας και αυξημένα σχετικά κόστη. Η ενδυνάμωση των γνώσεων υγείας και υγιεινής έχει αποδειχθεί σημαντική για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα βοηθά στην αντιμετώπιση ανισοτήτων υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΣΧΕΔΟΝ 350 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ,

με το άγχος και την κατάθλιψη να αναγνωρίζονται ως κύριες αιτίες ασθένειας. Ο πληθυσμός της Ευρώπης σε ηλικία εργασίας αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 13,6% στο χρονικό διάστημα 2020-2060, ενώ ο αριθμός εργαζομένων άνω των 65 ετών αναμένεται να αυξηθεί. Συνεπώς, η γνώση σε θέματα υγείας και υγιεινής αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην κοινωνία, προκειμένου το κάθε μέλος της να παραμένει ενεργό και παραγωγικό για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Οι γνώσεις, δεξιότητες και τα ταλέντα των εργαζομένων αποτελούν σημαντικό παράγοντα καινοτομίας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της κάθε εταιρίας. Οι κοινωνικές δεξιότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι γνώσεις σχετικά με την υγεία και την υγιεινή, κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση του εργαζόμενου στην αγορά εργασίας, καθώς σχετίζονται άμεσα με τη συνεργατικότητα, τη σιγουριά και την ακεραιότητα- χαρακτηριστικά με ιδιαίτερη αξία για ένα εργασιακό περιβάλλον.

Το έργο EASY HEALTH φιλοδοξεί να ενισχύσει εργαζόμενους και ανέργους (κατά βάση ενήλικες), στο να υιοθετήσουν την κατάλληλη συμπεριφορά, όσον αφορά θέματα υγείας που σχετίζονται με την επαγγελματική τους ενσωμάτωση. Στόχος μας είναι το να παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία στις ομάδες-στόχο, ώστε να έχουν τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική ζωή.

Πιο αναλυτικά, οι στόχοι του προγράμματος είναι:

Να συνεισφέρει στην απόκτηση γνώσεων
ώστε οι ομάδες-στόχος και οι οικογένειές τους να διατηρούν μια καλή υγεία, υγιεινή και διατροφή.
Να παγιώσει τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες
μέσω εκπαιδευτικών λύσεων και εργαλείων σχετικών με επαγγελματικές δραστηριότητες.
Να ενισχύσει την ασφάλεια στην επαγγελματική πορεία εργαζομένων ή ανέργων σε αναζήτηση εργασίας
παρέχοντάς τους εργαλεία που θα βοηθήσουν στην αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων που σχετίζονται με την υγεία στο πλαίσιο της εργασίας
Να βοηθήσει τις ομάδες-στόχο στο να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες
ώστε να είναι ικανοί να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες εργοδοτών ή/και πελατών, όσον αφορά θέματα υγείας και υγιεινής.
Να συμβάλει στην πρόληψη και μείωση των ανισοτήτων
πολλές από τις οποίες σχετίζονται με συνθήκες διαβίωσης και επιλογές τρόπου ζωής, ωφελώντας την κοινωνία οικονομικά, μέσω της μείωσης των εξόδων που σχετίζονται με ασθένειες και υγειονομική περίθαλψη.
Να εξοπλίσει τους εργαζόμενους με εργαλεία
για την παρακολούθηση της υγείας τους και κατ’ επέκταση να διασφαλίσει την κοινωνική και επαγγελματική τους ενσωμάτωση

Όσον αφορά την υγεία, τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής είναι περιορισμένα, ενώ οι εκπαιδευτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να προσεγγίσουν συγκεκριμένα θέματα και κάποιες φορές εντοπίζουν περιστατικά στα οποία θα χρειαζόταν βοήθεια και στήριξη.

Το έργο διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο, καθώς το θέμα της υγείας και υγιεινής χρίζει μιας ευρύτερης προσέγγισης, ενώ είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλές διαφορετικές χώρες. Η εξειδίκευση των εταίρων σε διαφορετικά θέματα θα οδηγήσει σε μια σφαιρική αντιμετώπιση του θέματος, στα πλαίσια της ομαδικής συνεργασίας: τοπικές αρχές, εκπαιδευτικά κέντρα και οργανισμοί, κοινωνικοί λειτουργοί, υπηρεσίες υγείας: ο καθένας θα συνεισφέρει με τις δικές του προτάσεις και ιδέες, βάσει της εμπειρίας του.