Η κοινοπραξία

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από οργανισμόυς στην Γαλλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Νορβηγία, την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίοι έχουν ενώσει την εμπειρία τους στο κομμάτι της εκπαίδευσης ενηλίκων.