κατηγορίες: εκδηλώσεις

Τελική διακρατική συνάντηση στο Drammen της Νορβηγίας

by easyhealth

Τελική Διακρατική Συνάντηση στη Νορβηγία, τον Ιούνιο / Ιούλιο του 2021 για την επικύρωση των δραστηριοτήτων του έργου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους πέρα από τη διάρκεια ζωής του έργου και μετά το πέρας τη συνεργασία

4η Διακρατική Συνάντηση στο Λοτζ, Πολωνία

by easyhealth

Συνάντηση έργου στην Πολωνία τον Απρίλιο του 2020 για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, για τη σύνταξη του οδηγού για τους εκπαιδευτές και την παιδαγωγική προσέγγιση καθώς και την προετοιμασία της φάσης πειραματισμού

3η Διακρατική Συνάντηση στην Αθήνα, Ελλάδα

by easyhealth

Συνάντηση έργου στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο του 2019 για την επικύρωση του προγράμματος σπουδών και του περιεχομένου του, και την έναρξη των έργων που σχετίζονται με το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού παιχνιδιού

2η Διακρατική Συνάντηση στο Πόρτο, Πορτογαλία

by easyhealth

Η συνάντηση του έργου στην Πορτογαλία τον Μάρτιο του 2019 θα επιτρέψει στους εταίρους να έχουν μια επισκόπηση του έργου και την πρόοδό του εντός των πρώτων 6 μηνών, και να ενοποιήσουν τα αποτελέσματα και την ανάλυση των ερευνών.

Εναρκτήρια Συνάντηση στο Κάεν, Γαλλία

by easyhealth

Η εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Caen στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2018 ήταν η ευκαιρία για κάθε εταίρο να παρουσιάσει τον οργανισμό του και να μιλήσει για τις κύριες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν καθώς και για τον ρόλο του στην υλοποίηση του έργου.