Resultater IO3 – korte animerte skisser og Storyboard

Dette er korte animerte skisser som er en del av læringsutbyttet, utviklet innenfor prosjektet EASY HEALTH.

Skissene tar sikte på å fremme og øke bevisstheten om sunne vaner og yrkesmessig inkludering.

De korte animerte skissene for å formidle enkle visuelle ideer for å fremme og øke bevisstheten om viktigheten av å ha sunne vaner som er en måte å gi ethvert individ:

– Valgfrihet med hensyn til risikofylt atferd
– Selvverd og respekt for andre.

ENKEL HELSEhar som mål å gi enkeltpersoner midler til å regulere helsen sin og dermed hjelpe dem med å sikre sosial og yrkesmessig inkludering.

Animert skisse om inaktivitet

ÉN AV 4 Voksne
er fysisk inaktiv, og setter dem i fare for alvorlige sykdommer som kreft og diabetes

      Last ned Storyboard (.pdf) Download Storyboard

 Animert skisse på drikking

3 MILLIONER DØD HVER ÅR skyldes skadelig bruk av alkohol

      Last ned Storyboard (.pdf) Download Storyboard

 Animert skisse på narkotika

25.9 MILLIONER Mennesker  lider av rusmiddelforstyrrelser

     Last ned Storyboard (.pdf) Download Storyboard

Animert skisse over spisevaner

DIETRELATERTE SPØRSMÅLER var ansvarlige for 11 millioner dødsfall i 2017

      Last ned Storyboard (.pdf) Download Storyboard

Animert skisse på pengespill

PATOLOGISK SPILLING kan føre til stemningslidelser, angst, personlighet, alkoholbruk og narkotikamisbruk, samt nikotinavhengighet

      Last ned Storyboard (.pdf) Download Storyboard

Animert skisse om hygiene

48% AV KONTORARBEIDERE TROR Vedlikeholdt hygiene og utseendestandarder på arbeidsplassen vil forbedre deres arbeidsglede

      Last ned Storyboard (.pdf)Download Storyboard

Animert skisse om søvnforstyrrelse

SØVNESPRIVASJON påvirker negativt arbeidsprestasjoner og arbeidsforhold

      Last ned Storyboard (.pdf) Download Storyboard

Animert skisse på røyking

TOBAK dreper
7 millioner mennesker hvert år

      Last ned Storyboard (.pdf) Download Storyboard

Animert skisse på stress

80% AV ARBEIDERE
føler stress på jobben

      Last ned Storyboard (.pdf)Download Storyboard