EASY HEALTH

EAse and Secure employabilitY with HEALTH education

 • et ERASMUS + prosjekt
  For å møte helseforskjeller og behovet for helseferdighet for å fremme profesjonell inkludering
 • LETT HELSE har som mål å støtte enkeltpersoner (profesjonelle og arbeidsledige) i å tilegne seg og utvikle nøkkelkompetanser relatert til helse for å lette deres profesjonelle inkludering.

Prosjektets varighet: september 2018 - august 2021

Hvilke mål ønsker partnerne våre å nå?

 • Hjelpe målgruppen vår med å få kunnskap om hvordan de kan opprettholde god helse, hygiene og ernæring for seg selv og sin familie og å kunne tilpasse seg og møte behovene og forventningene til arbeidsgivere og / eller kunder i et profesjonelt omfang
 • Forsterk sikkerheten for den profesjonelle karrieren til ansatte eller arbeidsledige, fremtidige fagpersoner
 • Forebygge og redusere ulikheter, hvorav mange skyldes levekår og livsstilsfaktorer, slik at det kommer samfunnet til gode ved å redusere tap fra sykdommer forbundet med ulikheter og problemer i hedene.
 • En undersøkelse om eksisterende helseopplæring i partnerland og behovene for opplæring identifisert med tanke på helse og profesjonell inkludering
 • En læreplan som tar sikte på å trene individer til å tilpasse seg og oppfylle kravene i yrkeslivet for å sikre karrieren

 • Et treningsspill som skal fremme kunnskap og kompetanseoppbygging ved hjelp av erfaring
 • En pedagogisk tilnærming inkludert treningsmateriell og en guide for trenere for å støtte pedagogisk team i undervisning i helse- og hygienespørsmål

Målgruppen er:

 • Voksne elever enten fagpersoner eller arbeidsledige
 • Vårt mål er å gi nøkler til målgruppen vår slik at de får den beste sjansen til å få et tilfredsstillende og oppfylende yrkesliv

Parterskapet

Alle arrangementer

Kick-off Meeting i Caen, Frankrike

Datoer: 16. - 17. oktober 2018 Vertsorganisasjon: GIP-FCIP de l'académie de Rouen Sted: Hérouville-Saint-Clair - Caen Kick-off ble holdt i Caen 16. og 17. oktober ...

2. trasnasjonale møte i Porto, Portugal

Datoer: 18. mars 2019 Vertsorganisasjon: Academia Formação do Norte - AFN Sted: Porto - Portugal I prosjektmøtet i Portugal 18. mars 2019 fikk  partnerne oversikt ...

3. trasnasjonale møte i Athen, Hellas

Datoer: 30. september - 1. oktober 2019 Vertsorganisasjon:  EXELIA E.E. Sted: Penteli, Athen - Hellas Prosjektmøte i Hellas, i september 2019 for å validere læreplanen ...

Fjerde trasnasjonale møte i Łódź, Polen

Datoer: 6-7 april 2020 Vertsorganisasjon: MOSQI.TO Sted: Łódź - Polen Prosjektmøte i Polen i april 2020 for å sluttføre treningsspillet, utarbeide guiden for trenere og ...

5. trasnasjonale møte i Reggio Calabria, Italia

Datoer: oktober 2020 Vertsorganisasjon: INNOVAMENTIS Sted: Reggio Calabria - Italia Prosjektmøte i Italia, i oktober 2020 for å monitorere arbeidet knyttet til designet av treningsspillet ...

Det siste transnasjonale møtet planlegges i Norge

Datoer: juni / juli 2021 Vertsorganisasjon:  Intermezzo Ungdomsorganisasjon Sted: Drammen - Norge Det siste transnasjonale møtet planlegges i Norge i juni / juli 2021 med ...