Resultatene av prosjektet:

En undersøkelse om eksisterende helseopplæring i partnerland og behovene for opplæring identifisert med tanke på helse og profesjonell inkludering.

En læreplan (kartlegging av kompetanse) som tar sikte på å trene individer til å tilpasse seg og oppfylle kravene i yrkeslivet for å sikre karrieren.

Et treningsspill som skal fremme kunnskap og kompetanseoppbygging ved hjelp av erfaring. (Spille offline)

En pedagogisk tilnærming inkludert treningsmateriell og en guide for trenere for å støtte pedagogisk team i undervisning i helse- og hygienespørsmål.