2. trasnasjonale møte i Porto, Portugal

by easyhealth

Datoer: 18. mars 2019
Vertsorganisasjon: Academia Formação do Norte – AFN
Sted: Porto – Portugal

I prosjektmøtet i Portugal 18. mars 2019 fikk  partnerne oversikt over prosjektet og dets fremdrift de første 6 månedene, konsolidere resultatene og undersøkelsesanalysen. Arbeidet med kartlegging av ferdigheter ble startet. Ledelse, økonomiske spørsmål ble diskutert og evaluering og overvåking samt formidling av prosjektet ble gjennomført. Presentasjon og diskusjon av produktformidlingsmateriell. Den andre styringsgruppen ble holdt.

Transnasjonale prosjektmøter (TPM) er virkelig viktige for å bygge teamet og generere gjensidig tillit og involvering i prosjektet. TPM vil også være en del av evalueringsprosessen, og evaluatoren vil gi tilbakemelding om arbeidet, resultatene og ledelsen til partnerskapet

Det transnasjonale prosjektmøtet (TPM) er virkelig viktige for å bygge samarbeid i teamet og generere gjensidig tillit og involvering i prosjektet. TPM vil også være en del av evalueringsprosessen, og evaluatoren vil gi samarbeidspartnerene  tilbakemeldinger om deres arbeid, output og management.

Photo Gallery