Fjerde trasnasjonale møte i Łódź, Polen

by easyhealth

Datoer: 6-7 april 2020
Vertsorganisasjon: MOSQI.TO
Sted: Łódź – Polen

Prosjektmøte i Polen i april 2020 for å sluttføre treningsspillet, utarbeide guiden for trenere og den pedagogiske tilnærmingen som skal eksperimenteres med, forberedelse av eksperimentasjonsfasen, generell oversikt, formidlingsovervåking, styring og økonomiske forhold samt evaluering.

Det transnasjonale prosjektmøtet (TPM) er virkelig viktige for å bygge samarbeid i teamet og generere gjensidig tillit og involvering i prosjektet. TPM vil også være en del av evalueringsprosessen, og evaluatoren vil gi samarbeidspartnerene  tilbakemeldinger om deres arbeid, output og management.