5. trasnasjonale møte i Reggio Calabria, Italia

by easyhealth

Datoer: oktober 2020
Vertsorganisasjon: INNOVAMENTIS
Sted: Reggio Calabria – Italia

Prosjektmøte i Italia, i oktober 2020 for å monitorere arbeidet knyttet til designet av treningsspillet før utviklingen av selve spillet, forberedelse og lansering av arbeidene relatert til guiden for trenere og mer spesielt forberedende fase om opprettelse av læringsenheter , deling av oppgaver vedrørende design av treningsmateriell, generell oversikt over prosjektet, formidlingsovervåking, styring og økonomiske forhold samt evaluering. Organiseringen av multiplikatorarrangementer vil bli behandlet for å planlegge for det kommende året.

Det transnasjonale prosjektmøtet (TPM) er virkelig viktige for å bygge samarbeid i teamet og generere gjensidig tillit og involvering i prosjektet. TPM vil også være en del av evalueringsprosessen, og evaluatoren vil gi samarbeidspartnerene  tilbakemeldinger om deres arbeid, output og management.