4η Διακρατική Συνάντηση στο Λοτζ, Πολωνία

by easyhealth

Ημερομηνίες: 6-7 Απριλίου 2020 
Διοργάνωση από: MOSQI.TO
Τοποθεσία: Λοτζ – Πολωνία

Συνάντηση έργου στην Πολωνία τον Απρίλιο του 2020 για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, για τη σύνταξη του οδηγού για τους εκπαιδευτές και την παιδαγωγική προσέγγιση καθώς και την προετοιμασία της φάσης πειραματισμού του παραπάνω. Κατά την συνάντηση πραγματοποιήθηκε γενική επισκόπηση του έργου, παρακολούθηση των διαδικασιών διάδοσης και αξιολόγηση, ενώ τέλος συζητήθηκαν διαχειριστικά  και οικονομικά θέματα.

Η Διακρατική Συνάντηση Έργου (ΔΣΕ) είναι πραγματικά σημαντική για την οικοδόμηση της ομάδας και τη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συμμετοχής στο έργο. Η ΔΣΕ θα είναι επίσης μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και ο αξιολογητής θα παρέχει στην εταιρική σχέση ανατροφοδότηση σχετικά με την εργασία, τα αποτελέσματα, τη διαχείριση τους.