3η Διακρατική Συνάντηση στην Αθήνα, Ελλάδα

by easyhealth

Ημερομηνίες: 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2019
Διοργάνωση από: EXELIA E.E.
Τοποθεσία : Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα

Συνάντηση έργου στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο του 2019 για την επικύρωση του προγράμματος σπουδών και του περιεχομένου του, και την έναρξη των έργων που σχετίζονται με το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, την αξιολόγηση, την επισκόπηση του έργου, την παρακολούθηση της διάδοσης, τη διαχείριση και τα οικονομικά θέματα.

Η Διακρατική Συνάντηση Έργου (ΔΣΕ) είναι πραγματικά σημαντική για την οικοδόμηση της ομάδας και τη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συμμετοχής στο έργο. Η ΔΣΕ θα είναι επίσης μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και ο αξιολογητής θα παρέχει στην εταιρική σχέση ανατροφοδότηση σχετικά με την εργασία, τα αποτελέσματα, τη διαχείριση τους.