Τελική διακρατική συνάντηση στο Drammen της Νορβηγίας

by easyhealth

Ημερομηνία: Ιούνιος/Ιούλιος 2021  
Διοργάνωση από: Intermezzo Ungdomsorganisasjon
Τοποθεσία: Drammen – Νορβηγία

Τελική Διακρατική Συνάντηση στη Νορβηγία, τον Ιούνιο / Ιούλιο του 2021 για την επικύρωση των δραστηριοτήτων του έργου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους πέρα από τη διάρκεια ζωής του έργου και μετά το πέρας τη συνεργασία. Ενοποίηση της παιδαγωγικής προσέγγισης και του οδηγού για εκπαιδευτές, του εκπαιδευτικού παιχνιδιού και οριστικοποίηση τους, γενική επισκόπηση του έργου, παρακολούθηση διαδικασιών διάδοσης, διαχείριση και οικονομικών θεμάτων και αξιολόγηση