5η Διακρατική Συνάντηση στο Reggio Calabria, Ιταλία

by easyhealth

Ημερομηνία: October 2020 
Διοργάνωση από: INNOVAMENTIS
Τοποθεσία : Reggio CalabriaItaly

Συνάντηση έργου στην Ιταλία, τον Οκτώβριο του 2020 για την παρακολούθηση των έργων που έχουν αναληφθεί σχετικά με τον σχεδιασμό του παιχνιδιού κατάρτισης πριν από την ανάπτυξη του ίδιου του παιχνιδιού, την προετοιμασία και την έναρξη των έργων που σχετίζονται με τον οδηγό για τους εκπαιδευτές και ειδικότερα την προπαρασκευαστική φάση για τη δημιουργία εκπαιδευτικών μονάδων , την ανταλλαγή καθηκόντων αναφορικά με το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον στη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί γενική επισκόπηση του έργου, παρακολούθηση των διαδικασιών διάδοσης και διαχείρισης, ενώ θα συζητηθούν τα οικονομικά θέματα και η αξιολόγηση. Θα συζητηθεί τέλος το θέμα της διοργάνωσης πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να προγραμματιστεί για τον επόμενο χρόνο.

Η Διακρατική Συνάντηση Έργου (ΔΣΕ) είναι πραγματικά σημαντική για την οικοδόμηση της ομάδας και τη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συμμετοχής στο έργο. Η ΔΣΕ θα είναι επίσης μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και ο αξιολογητής θα παρέχει στην εταιρική σχέση ανατροφοδότηση σχετικά με την εργασία, τα αποτελέσματα, τη διαχείριση τους.