Det siste transnasjonale møtet planlegges i Norge

by easyhealth

Datoer: juni / juli 2021
Vertsorganisasjon:  Intermezzo Ungdomsorganisasjon
Sted: Drammen – Norge

Det siste transnasjonale møtet planlegges i Norge i juni / juli 2021 med hensikt å validere prosjektaktivitetene og for å sikre deres bærekraft utover prosjektets levetid og utover partnerskapet. Konsolidering av den pedagogiske tilnærmingen og veiledning for trenere, treningsspill og avslutning, generell oversikt over prosjektet, formidlingsovervåking, styring og økonomiske forhold, evaluering.

Det transnasjonale prosjektmøtet (TPM) er virkelig viktige for å bygge samarbeid i teamet og generere gjensidig tillit og involvering i prosjektet. TPM vil også være en del av evalueringsprosessen, og evaluatoren vil gi samarbeidspartnerene  tilbakemeldinger om deres arbeid, output og management.