Εναρκτήρια Συνάντηση στο Κάεν, Γαλλία

by easyhealth

Ημερομηνίες: 16 – 17 Οκτωβρίου 2018
Διοργάνωση από: GIP-FCIP de l’académie de Rouen
Τοποθεσία :  rouville-Saint-Clair – Κάεν

Η εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Caen στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2018 ήταν η ευκαιρία για κάθε εταίρο να παρουσιάσει τον οργανισμό του και να μιλήσει για τις κύριες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν καθώς και για τον ρόλο του στην υλοποίηση του έργου.

Επίσης επισημάνθηκαν οι κύριοι στόχοι του έργου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως και οι διάφορες εκροές που πρέπει να παραχθούν και οι διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας του έργου. Πιο συγκεκριμένα, η διοργάνωση πολυεθνικών σεμιναρίων και πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων, οι δραστηριότητες διάδοσης, η διαδικασία παρακολούθησης…Τέλος, υπενθυμίστηκαν οι ρόλοι και ο τρόπος συνεργασίας των εταίρων για τις εργασίες του έργου.

Οι εταίροι επικεντρώθηκαν στη χαρτογράφηση ικανοτήτων (υφιστάμενα προγράμματα σπουδών που σχετίζονται με την υγεία και την επαγγελματική ένταξη) και στην επιτόπια έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί στις χώρες της κοινοπραξίας, η οποία θα πρέπει να παρέχει στους εταίρους ένα συνεπές περιεχόμενο, αξιοποιήσιμο για το σχεδιασμό ενός προγράμματος σπουδών στο θέμα και εκπαιδευτικό υλικό του έργου.

Photo Gallery