Intermezzo Ungdomsorganisasjon

by easyhealth

PROSJEKT PARTNER

BY
Drammen

LAND
Norway

INTERMEZZO er en lokal, uavhengig, ikke-politisk, ikke-religiøs, og frivillig organisasjon, drevet av studenter og medlemmer.

Våre medlemmene har interesseområder som; globale samfunnsutfordringer, lokalmiljø, kultur, europa-kunnskap, minoritetsgrupper, ungdomsmedvirkning og sosiale hindringer. Intermezzo diskriminerer ikke på bakgrunn av hudfarge, kjønn, seksuell orientering, trosbekjennelse, religion, nasjonal, etnisk, eller sosial opprinnelsesbakgrunn.

Intermezzo Ungdomsorganisasjon er basert i Drammen. Vi arbeider for sosial utvikling for unge mennesker i Drammen.

Organisasjonens mål er å;

– Skape muligheter for unge mennesker til å oppdage sine utfordringer, og iverksette løsninger på disse,

– Tilrettelegge for unge menneskers deltagelse i beslutningsprosesser;

– Forbedre unge menneskers sosiale utvikling og yrkesevne;

– Oppmuntre unge mennesker i hjemmeregionen, arbeide som en initiativtaker i samsvar til samfunnsutfordringer;

– Forene og integrere interesser og støtte utviklingen av integrering nasjonalt;

– Påvirke samfunnsutviklingen og forsvare innvandreres rettigheter;

– Støtte innvandrere, entreprenører og arbeidsløse;

– Støtte innvandrere og Nordmenn i etableringen av internasjonale kontakter med prosjekter i utlandet og andre organisasjoner;

– Beskytte og ivareta interessene til medlemmer av Intermezzo nasjonalt og utenlands;

– Støtte sosial integrering og selvrealisering;

– Støtte opp om svakerestilte grupper, migranter;

Intermezzo Ungdomsorganisasjon promoterer Europeisk integrasjon og utvikler kontakter og samarbeid mellom land.

Vi utvikler sosiale, utdannende, kulturelle, og sportslige aktiviteter for å skape en aktiv deltagelse i Europeisk medborgerskap.

Intermezzo Ungdomsorganisasjon ønsker å tilegne seg erfaringer med Europeiske prosjekter ved å delta i Erasmus+programmet for å forbedre nødvendige ferdigheter til å bistå sine interessenter.

Vi tror at ved å skaffe seg erfaring med partnerskap kan vår organisasjon også tilegne seg kunnskap om god praksis og arbeidsmetodikk til å kunne hanskes bedre med sosialpedagogiske felt.

De fleste av Intermezzo Ungdomsorganisasjons medlemmer har innvandringsbakgrunn og er svært aktive på lokalt og internasjonalt nivå.

Organisasjonen oppnår sine målsetninger ved deltagelse og utvikling av:

treningskurs, workshops, arrangementer, møter, kulturelle utvekslinger, informasjonspunkter. Organisasjonen utfører sine aktiviteter med ungdom og voksne.

Vår organisasjonen besitter mengder med solid kompetanse, og har tidligere utført en lang rekke aktiviteter for ungdom i Drammen og Norge. De fleste av våre medlemmer har innvandringsbakgrunn og derav færre muligheter. Det var svært utfordrende å komme til et nytt land og starte alt fra NULL.

Intermezzo har vist seg å være en møteplass for immigranter og etniske Nordmenn.

Våre lokale, nasjonale og internasjonale prosjektresultater tyder på at vår organisasjon spille ulike roller i forskjellige stadier av deltagernes livsløp. Å være del av vår organisasjon muliggjør legitim perifer deltagelse når innvandrere beveger seg fra en observerende rolle til en aktivt deltagende rolle. Organisasjonen funger både som en høy-intensiv og en lav-intensiv møteplass og bidrar tilsynelatende til å bygge opp sosial kapital på en rekke varierende måter.